WATERCOPE extension material

 

Please check for WATERCOPE extension material by clicking on one of the products:

 

In Mongolian

 • УУРАГ ЭРДСИЙН ШАХМАЛ  ТЭЖЭЭЛ (Leaflet)
 • Ховд аймгийн Булган голын сав газарт сайн чанарын өвс бэлтгэх технологи (Leaflet)
 • МОНГОЛ АЛТАЙН ӨНДӨР УУЛ,  УУЛЫН ХЭЭРИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧИЛАЛ (Leaflet)
 • ҮХЭР СҮРГИЙН ҮРАШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖ: ХОВД АЙМГИЙН БУЛГАН СУМЫН ЖИШЭЭГЭЭР (Leaflet)
 • БУЛГАН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЦӨЛӨРХӨГ  ХЭЭР, ЦӨЛИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН УРГАМЛУУД (Leaflet)
 • БУЛГАН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ӨНДӨР  УУЛ, НУГЫН БЭЛЧЭЭРИЙН УРГАМЛУУД (Leaflet)

 

In English

 • A comic as a visual form of  communication for creating awareness of avoiding degradation (Comic)
 • Multinutrient blocks (leaflet)

 • Opportunities to improve profitability of cattle farming in Bulgan Soum of Khovd Province, Mongolia (Leaflet)

 • Pasture monitoring (Biomass sampling) - Summer pasture in Western Mongolia (Leaflet)

 • Preparation of high quality hay along the Bulgan River Valley (Leaflet)
 • Overview of plants in the desert (Leaflet)

 • Overview of plants in the Mountains (Leaflet)